Přihláška na tábor Podolí

OMLOUVÁME SE VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM TOHOTO WEBU

TURNUS 2. MÁ NADÁLE VOLNÁ MÍSTA

 NA ÚPRAVĚ PŘIHLÁŠKY SE PRACUJE - PŘIHLAŠUJTE TEDY 2VIP A DO POZNÁMKY UVEĎTE, ŽE SE JEDNÁ O NORMÁLNÍ TURNUS

TURNUSY 2.VIP A 3., 3.BABY, 3.VIP

JSOU PLNĚ OBSAZENÉ

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Veškeré informace zde.

Trunus:
Jméno: Příjmení:
Adresa bydliště:
Rodné číslo:      Zdravotní pojišťovna:
Telefon rodičů: E-mail rodičů:
Telefon dítěte:  E-mail dítěte:
Poznámka (léky, alergie, zdravotní omezení,
astma, ...):
Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb.:
Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti
s mojí účastí na výše uvedené akci. Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené
osobní údaje do centrální evidence příslušného sportovního svazu. Toto oprávnění vyplívá z
technicko-organizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.) Prohlašuji, že jsem byl(a)
řádně informován(a) o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zák. č. 101/2000Sb
Dne: 19. 02. 2018

Kontrolní součet (2 + 5):