Stránka nenalezena! Error 404

Snažíte se dostat na stránku, která se nenachází na tomto serveru. Může to být zapříčiněno více způsoby:

  • Odkaz na který jste klikl je zastaralý
  • Správce stránek něco popletl
  • Stránky nefungují jak mají
  • Chyba se stala na straně serveru
Pokračujte zpět na hlavní stránce
Trunus:
Jméno: Příjmení:
Adresa bydliště:
Rodné číslo:      Zdravotní pojišťovna:
Telefon rodičů: E-mail rodičů:
Telefon dítěte:  E-mail dítěte:
Poznámka (léky, alergie, zdravotní omezení,
astma, ...):
Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb.:
Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti
s mojí účastí na výše uvedené akci. Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené
osobní údaje do centrální evidence příslušného sportovního svazu. Toto oprávnění vyplívá z
technicko-organizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.) Prohlašuji, že jsem byl(a)
řádně informován(a) o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zák. č. 101/2000Sb
Dne: 16. 02. 2019

Kontrolní součet (2 + 5):


Lady

Koňský vandr 2009

Vandr 2009